V katastru nemovitostí je evidováno velké množství nemovitostí, jejichž vlastník zde není označen dostatečně určitě tak, jak to vyžaduje katastrální zákon. Například může jít o situaci, kdy je v katastru zapsáno jen jméno a příjmení vlastníka a jiné údaje o něm nejsou známé. Obvykle se jedná o případy, kdy vlastnické právo přešlo na nedostatečně identifikovaného vlastníka již před řadou let, ale není to pravidlem.

V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili, že dne 1. 1. 2024 uplyne desetiletá lhůta stanovená katastrálním zákonem k dohledání vlastníků těchto nemovitostí. Poté na ně bude pohlíženo jako na opuštěné a připadnou do vlastnictví státu. Pokud se tedy domníváte, že by to mohl být případ Vaší nemovitosti, je potřeba, abyste se nejpozději do konce letošního roku o své vlastnické právo přihlásili. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je možné najít na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tým naší advokátní kanceláře Vám může pomoci jak s prověřením celé situace, tak s případným uplatněním Vašich vlastnických práv.

(Blíže viz § 64 a § 65 katastrálního zákona ve spojení s § 1045 odst. 2, § 1050 odst. 2 a § 3067 občanského zákoníku.)