Někteří advokáti provozují tzv. generální právní praxi počínaje rozvody přes dopravní přestupky a konče obchodním právem.

Naše filozofie je odlišná - jdeme cestou specializace a v tom, co děláme, chceme být nejlepší. Proto se zaměřujeme na občanské, obchodní a veřejné právo a v těchto odvětvích poskytujeme komplexní a profesionální služby. Umíme pracovat a jednat nejen v českém, ale i v několika v cizích jazycích. 

Našimi klienty jsou především obchodní společnosti, společenství vlastníků (SVJ), bytová družstva a veřejný sektor (obce, příspěvkové organizace a další).  

 

Právní služby (nejen) pro podnikatele

 • zastupování v soudních sporech

 • revize a tvorba smluv

 • ochranné známky a právo duševního vlastnictví

 • akvizice společností a převody podílů, změny ve společnostech

 • vymáhání pohledávek

 • whistleblowing - nastavení systémů

 • ochrana osobních údajů, GDPR

 • právo nemovitostí - převody, výstavba

 • likvidace
 • insolvence - přihlášky pohledávek, insolvenční návrhy

 

Veřejné zakázky

 • zastupování dodavatelů i zadavatelů

 • příprava zadávacích řízení na klíč

 • zastupování v řízení před ÚOHS

 

 Právní služby pro SVJ

 • zakládání společenství vlastníků

 • prohášení vlastníka a jeho změny
 • smluvní agenda

 • řešení a vymáhání pohledávek za vlastníky - neplatiči

 

Správní právo, služby pro obce a veřejný sektor

 • vedení přestupkové agendy

 • správní agenda

 

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • zastupování v soudních sporech a v rozhodčích řízeních

 

 Další služby

 • Oddlužení

 • Školení pro soukromý i veřejný sektor

 • Advokátní úschovy peněz a listin

 

Cizí jazyky pro nás nejsou problém. Je Vaším obchodním partnerem či klientem zahraniční společnost? Potřebujete řešit právní problém v zahraničí? Naši právnici jsou schopni Vám poskytnout právní služby a jednat v jazyce anglickém, francouzském, italském a částečně též španělském

 

Poučení

Dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem - spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je Česká advokátní komora.Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Zde jsou rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.